Examensarbete
Skogsmästar­skolan

Samarbetet mellan Westan Logistik och Skogsmästarskolan fortsätter i och med att två studenter, Erik Lenz och Lisa Karlsson, valt att göra sitt examensarbete med hjälp av transportledare från Westan. 

Erik Lenz och Lisa Karlsson kommer att fördjupa sig i på vilket sätt ett mer utbyggt BK4-vägnät kan ge effekter på rundvirkestransporternas klimatpåverkan, vad det innebär för åkeriernas lönsamhet att investera i och köra med olika ekipage rustade för BK4 och hur mycket det skiljer sig mellan olika geografier där Westan är verksamma.

Arbetet med uppsatsen drar i gång för studenterna i januari, då är tanken att de ska få komma ut och åka med några av våra timmerbilschaufförer för att få en uppfattning om jobbet. Sen fortsätter det med datainsamling, intervjuer och litteraturstudier under mars och april för att slutligen i maj kunna lämna in ett färdigt examensarbete för redovisning och opponering. Handledare för arbetet kommer vara Ingela Kälvedal och Helena Smederöd tillsammans med ansvarig handledare vid SLU.

Det ska bli riktigt roligt att få följa deras arbete och såklart intressant att få läsa deras rapport och vad de kommer fram till!

Är du intresserad och vill veta mer?

Låter det intressant? Läs mer om Westan på vår hemsida och hör av dig till Anders Örtendahl, VD.