Utökning i Norrbotten för
Westan

Westan Logistik har fått uppdraget att transportera det virke Jutos Timber Nord avverkar i Tornedalen. Transporterna är redan igång och innebär ett bra tillskott för vår flotta i området.

Vi tackar Jutos för förtroendet!