Intervju med 
Patrik Josjö

Patrik Josjö är nyanställd transportledare på Westan

Hej Patrik Josjö, nyanställd transportledare på Westan! Hur länge har du jobbat nu?

Sedan 2 maj.

Hur har den första tiden varit?

Det har varit bra! Jag har fått bra hjälp ifrån kollegor som har varit hjälpsamma och alltid ställt upp om man undrar något.

Vad är det bästa med transportledarjobbet?

Att det är väldigt fritt, jag har jobbat som transportledare tidigare så själva jobbet är inget nytt, men jag trivs med att det är frihet under ansvar.

Vad är den största utmaningen med jobbet?

Att lösa snabbt uppkomna problem, det är roligt att se att man får det hela att fungera.

Vad har du för bakgrund eller erfarenhet?

Jag hade först tänkt att bli militär, men tyckte att det blev för fyrkantigt. Så jag skolade om mig, gick skogsbruksskolan och jobbade ett par år som skogsarbetare. Studerade sedan vidare  till skogstekniker och blev produktionsledare 1995. De senaste 20 åren har jag jobbat mest med avverkning och rundvirkestransporter.

Har det gått bra att komma in i arbetet?

Ja, själva arbetet är jag väl bekant med och jag arbetar nu i ett område som jag känner till väl, och känner de flesta sen innan. Jag har mycket kontakter inom skogsbruket, vilket underlättar arbetet.

Patrik Josjö

Är du intresserad och vill veta mer?

Ring och prata med vår transportledare Patrik Josjö