Hjärn­koll på trans­porterna
Med hjälp av TASS

Hög leverans­precision, korta ledtider och att köra returer är nyckeln till bra transport­ledning och nöjda kunder. För att lyckas med detta har Westan ett transport­lednings­system som heter TASS. Grunden i systemet är bra data och där har Westans tranportledare en viktig roll för att kvalitetssäkra all input.

Transport­lednings­systemet TASS

– Inget system blir bättre än den input vi försörjer systemet med. I ett transportledningssystem är det många som bidrar med siffror av olika slag. Här jobbar vi kontinuerligt för att påverka alla att bidra med data av god kvalitet, säger Sten Eriksson, transportledare i Orsa.

Sten har lång erfarenhet från skogsbranschen och den stora utvecklingen i hans geografi Dalarna skedde för ungefär 20 år sedan.  Då började de digitala transportledningssystemen utvecklas, vilket lett till att transportföretagen kan hantera betydligt större volymer till bättre kvalitet. Utvecklingen går ständigt framåt och TASS är det bästa systemet hittills.

– Vi har samarbetat med systemutvecklingsföretaget CGI och de i sin tur har byggt systemet i nära samarbete med användarna. Till exempel har Westans åkare och chaufförer varit med och påverkat mycket av funktionalitet och utformning, säger Sten.

Det finns olika moduler av TASS som är anpassade till olika kategorier av användare. TASS-transportledning används av transportledarna, TASS-mobil finns i lastbilarna och används av chaufförerna, TASS-åkeri är till för åkerierna och TASS-kund för kunderna. Men även om modulerna är olika så ser alla inblandade i grunden samma siffror, vilket är en stor fördel.

– Vi blir mycket mer effektiva eftersom vi har järnkoll på läget vad gäller fundamentala data som lager, tillgänglighet, flöden, leveransfyllnad, ledtider, returmöjligheter etc. Både vi och åkarna sparar tid eftersom vi kan kommunicera med en mängd bilar med en knapptryckning, säger Sten.

Alla dessa fördelar uppskattas av kunderna, inte minst de korta ledtiderna. Det är en viktig konkurrensfördel för till exempel skogsbolag och skogsägarföreningar att snabbt kunna slutredovisa till sina kunder, skogsägarna. Ju snabbare avlägget är tömt på virke, desto snabbare slutredovisning till skogsägarna. Både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv är det också stort fokus på returlass, så att inte bilarna går tomma tillbaka.

– Det tjänar alla på; kunden, åkeriet, Westan och inte minst miljön! säger Sten.

I takt med att transportledningen blivit effektivare höjs kraven från kunderna och utvecklingen av TASS fortsätter. Westan är fortsatt öppna för åsikter och önskemål från åkare, chaufförer och kunder.  

Sten Eriksson

Är du intresserad och vill veta mer?

Ring och prata med vår transportledare Sten Eriksson