Skogslogistik med
Westan

Logistik handlar om planering, kommunikation och lagarbete. Vi erbjuder transportplanering, transportledning och kompetensutveckling.

Proffsiga åkerier med Westans emblem

Med våra leverantörer, de duktiga och proffsiga åkerier som utför transporterna och oftast bär Westans emblem, vill vi skapa en långsiktig och förtroendefull relation.

Vi har kontinuerlig kommunikation med våra leverantörer där kundernas mål redovisas och analyseras för att hjälpa leverantörerna att skapa ett "helikopterperspektiv" över hela läget. Denna kommunikation är en hörnsten i våra övergripande transportplaner samt förstärker Westans filosofi hos leverantörerna och skapar engagemang och delaktighet.

Vi anstränger oss varje dag för att skapa rak och kontinuerlig kommunikation med våra kunder. Med effektiv kommunikation vet vi vilka behov som uppkommit, förutsättningar som har förändrats och justeringar av våra planer som snabbt måste genomföras.

Westan använder de modernaste verktygen för att planera och leda transporterna. Tillsammans med våra åkerier är vi drivande i utvecklingen av fordon och redskap som är effektivare och bättre anpassade till våra uppdrag, och dessutom miljövänliga!

 

Transportplanering

Säkring av rätt transportresurser för uppdraget. Total anpassning av resurserna efter kundens önskemål.

Transportledning

Ett lag av de mest erfarna och kompetenta transportledarna i branschen. Strategisk geografisk spridning av transportledningen, djup lokalkännedom och närhet till kund. Modernaste IT-tekniken säkerställer driftsäkerhet och redundans. Transportledarna kan lätt avlasta varandra eftersom alla har samma bild.

Kompetensutveckling

Vi anser att kompetens är en färskvara. Därför satsar Westan på kompetensutveckling för både medarbetare och leverantörer. Westan har ett nära samarbete med STUKAB som tillhandahåller utbildningar inom bland annat Yrkeskompetensbevis. Vi organiserar regelbundna träffar med samtliga åkerier. Våra träffar innehåller oftast kompetenshöjande inslag.

Skogslogistik