Bra och säker
Skogs­logistik

Med kontor nära marknaden och erfarna transportledare i hela regionen har vi en tidseffektiv virkeshantering till förmån för våra kunder.

8

miljoner m3f rundvirke transporteras varje år

200

rundvirkes­bilar i drift

177

kilometer rundvirkes­transporter varje timme